English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 14.10.2021. године (четвртак) са почетком у 12.00 сати, кандидат Марија Никодијевић бранити докторску дисертацију под називом „Систем буџетирања предузећа у новом пословном окружењу “, у Сали за седнице Економског факултета.

05.10.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 30.09.2021. године (четвртак) са почетком у 12.00 сати, кандидат Александра Стоиљковић-Ранђеловић бранити докторску дисертацију под називом „ Развој оквира за повећање процесне зрелости предузећа “, у Сали за седнице Економског факултета.

23.09.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију, кандидат Ивана Стојановић под називом „ Ефикасност инструмената монетарне и фискалне политике у сузбијању инфлације “, дана 08.07.2021. године (четвртак) са почетком у 13.00 сати, у Сали за седнице факултета.

03.07.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију, кандидат Кристијан Ристић под називом „Утицај финансијске кризе на институционализацију нове архитектуре финансијске стабилности Европске уније “, дана 10.07.2021. године (субота) са почетком у 12.00 сати, у Сали за седнице факултета.

01.07.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу, oбавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију, кандидаткиња Славица Ј. Поповић, под називом „Улога и значај интегрисаних маркетинг комуникација за креирање марке услужних организација“, дана 11.05.2021. године (уторак) са почетком у 12.00 сати, у Сали за седнице.

05.05.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију, кандидаткиња мр Сања Радовановић под називом ,,Нови производи на тржишту осигурања као део институционалног механизма заштите од финансијских последица катастрофалних временских догађаја“, дана 23.02.2021.године (уторак) са почетком у 10.00 сати, у Сали за седнице факултета.

11.02.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију, кандидат Марко Јанаћковић под називом „Утицај страних директних инвестиција на конкурентност привреде Републике Србије “, дана 26.01.2020. године (уторак) са почетком у 12.00 сати, у Сали за седнице факултета.

19.01.2021.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације