English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Бојан Петровић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 18.10.2021. године (понедељак) у Сали за седнице факултета у 15,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај интелектуалног капитала на пословне перформансе предузећа у аутомобилској индустрији“, пред менторском комисијом у саставу:

1. др Бојан Крстић редовни професор на Економском факултету у Нишу.
2. др Маја Ивановић-Ђукић редовни професор на Економском факултету у Нишу.

12.10.2021.Служба за докторске студије

Санела Мрдаковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 13.09.2021. године (среда) у Сали Института у 10,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Економски ефекти и перспективе инвестиционе сарадње Европске уније и Кине “, пред менторском комисијом у саставу:

1. др Милош Тодоровић редовни професор на Економском факултету у Нишу, ментор
2. др Иван Марковић редовни професор на Економском факултету у Нишу, члан.

10.09.2021.Служба за докторске студије

Андрија Поповић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 16.07.2021. године (петак) у Сали за институа са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ Утицај циркуларне економије на привредни развој Републике Србије“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Владислав Марјановић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Горица Бошковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

12.07.2021.Служба за докторске студије

Александар Савић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 14.07.2021. године (среда) у Сали за институа са почетком у 10,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај извештавања о нефинансијским перформансама у извештају о одрживом развоју на профитабилност компанија енергетског сектора у европи и Републици Србији“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Љиљана Бонић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Дејан Спасић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

08.07.2021.Служба за докторске студије

Вања Вукојевић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 15.07.2021. године (четвртак) у Сали за институа са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ Значај иновација процеса производње за раст и развој малих и средњих предузећа у Републици Србији “ пред менторском комисијом у саставу:

1. Маја Ивановић-Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Сузана Стефановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

08.07.2021.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације