English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

04.10.2021.Дана 07.10.2021. године у 12.00 часова, у Сали института, кандидата Марка Стојановић браниће мастер рад под називом „Управљање процесом набавке и односима са добављачима у ланцу снабдевања,“.

01.10.2021. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Милица Павловић браниће мастер рад под називом „Етичка одговорност у односима послодавца и запослених“.

24.09.2021. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Филип Јовић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање у Републици Србији и Републици Хрватској – компаративни приступ“.

22.09.2021. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Жарко Поповић браниће мастер рад под називом „Управљање квалитетом као основ успостављања интегрисаног менаџмент система у јавним предузећима“.

22.09.2021. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Марковић браниће мастер рад под називом „Примена етичких принципа у маркетинг комуницирању са потрошачима“.

06.09.2021. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Адријана Пуповац браниће мастер рад под називом „Могућности и перспективе развоја туризма Борског округа“.

30.08.2021. године у 14.00 часова, у сали института, кандидат Момчило Младеновић браниће мастер рад под називом „Потенцијали развоја одрживог туризма Републике Србије“.

23.08.2021. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марија Иванковић Миљковић браниће мастер рад под називом „Мерење и управљање перформансама предузећа“.

15.07.2021. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Митровић браниће мастер рад под називом „Обрачун трошкова по активностима и формирање трансферних цена“.

15.07.2021. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Стефан Ристић браниће мастер рад под називом „Информациона подршка управљачког рачуноводства мерењу перформанси центара одговорности“.

14.07.2021. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Ивановић браниће мастер рад под називом „Употреба блокчејн технологије у пословању“.

14.07.2021. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Анђела Мартиновић браниће мастер рад под називом „Утицај дигиталне трансформације на маркетинг стратегију“.

15.06.2021. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Ристић браниће мастер рад под називом „Дестинације језерског туризма у Републици Србији“.

09.06.2021. године у 10.30 часова, у рачунарској сали, кандидат Богдан Ристић браниће мастер рад под називом „Развој и имплементација концепта електронског пословања“.

31.05.2021. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Никола Стојановић браниће мастер рад под називом „Фискални значај пореза на додату вредност у земљама Европске уније и Републике Србије“.

Упис

Студентске организације